KỶ LỤC VỀ NÂNG KHỐNG ĐIỂM

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 16,544

Ngày đăng: 19/04/2019

KỶ LỤC VỀ NÂNG KHỐNG ĐIỂM

Cho đến giờ, vụ việc tại các địa phương vẫn đang trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, vụ gian lận này đã tạo nên những kỷ lục về nâng khống điểm

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?