GIAN LẬN THI CỬ - NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 23,885

Ngày đăng: 19/04/2019

GIAN LẬN THI CỬ - NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

Trong số 108 thí sinh Hòa Bình, Sơn La được nâng điểm, hiện tại mới chỉ có 63 trường hợp bị trường đại học trả về hoặc tự bỏ, 8 Sinh viên tiếp tục theo học và 37 thí sinh khác chưa xác định được học ở đâu.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?