ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG CỦA QUỐC HỘI- DẤU ẤN 2018

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,265

18/02/2019

ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG CỦA QUỐC HỘI- DẤU ẤN 2018

Năm 2018 đã khép lại với nhiều hoạt động ấn tượng của ủy ban Văn hóa, GD, TN, TN và NĐ của QH. Tập thể Thường trực Ủy ban và các thành viên Ủy ban đã đoàn kết, tích cực, chủ động, phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ tập thể để triển khai các công việc thiết thực, hiệu quả. Ủy ban đã góp phần không nhỏ trong việc thông qua dự án Luật Thể dục thể thao và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GD đại học.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?