TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN TẠI PHIÊN HỌP TOÀN THỂ CỦA HỘI ĐỒNG LIÊN BANG NGA

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 14,101

Ngày đăng: 12/12/2019

TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN TẠI PHIÊN HỌP TOÀN THỂ CỦA HỘI ĐỒNG LIÊN BANG NGA

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?