GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 15,081

Ngày đăng: 18/11/2019

GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM

Nhằm giáo dục cho các thế hệ học sinh trên địa bàn tiếp thu và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, Sở Văn hóa thể thao - du lịch tỉnh Sơn La đã tổ chức các hoạt động trình diễn và tái hiện các nghi thức truyền thống; Thông qua đó, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, đồng thời thu hút được đông đảo du khách đến tham gia trải nghiệm.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?