5 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHẮC PHỤC CẢNH BÁO THẺ VÀNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,846

Ngày đăng: 03/11/2019

5 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHẮC PHỤC CẢNH BÁO THẺ VÀNG

Hơn 2 năm qua, hải sản nước ta bị áp ‘thẻ vàng’ cảnh cáo từ Ủy ban châu Âu. Dù Chính phủ và các bộ ngành, UBND các địa phương đã đưa ra nhiều biện pháp, song thực tế vẫn tồn tại một số vấn đề. Trước thực trạng này, Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là Ban chỉ đạo Quốc gia về IUU) đã có Thông báo chỉ rõ 5 nhóm nhiệm vụ, công việc trọng tâm cho các bộ, ban, ngành và UBND 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?