LÀO CAI: ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC ĐỂ PHÁT TRIỂN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,562

Ngày đăng: 03/10/2019

LÀO CAI: ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC ĐỂ PHÁT TRIỂN

Những năm qua, tỉnh Lào Cai đã thực hiện 120 chính sách đầu tư, hỗ trợ cải thiện và nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, các chính sách đã được cụ thể hóa và phát huy hiệu quả. Đến nay, 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm; 100% các xã trên địa bàn có trường học kiên cố; 91,4% thôn, bản có điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5 - 6%/năm. Công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số được quan tâm, số cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm 29,46% tổng số công chức, viên chức toàn tỉnh. Vũ Thắng/THQH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?