GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,397

19/07/2018

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI

Trong những năm trở lại đây, thị trường bảo hiểm Việt Nam có nhiều bước phát triển và ngày càng chứng minh được vai trò quan trọng của mình đối với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trong nền kinh tế quốc dân. Đi kèm đó là những vấn đề về tranh chấp trong vấn đề bảo hiểm cũng ngày càng gia tăng; để giải quyết nhanh chóng những tranh chấp này, sử dụng trọng tài thương mại và hòa giải đang nhận được nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?