DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 86 SỬA ĐỔI: VẬN TẢI HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ GÂY NHIỀU TRANH CÃI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 27,384

Ngày đăng: 14/07/2018

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 86 SỬA ĐỔI: VẬN TẢI HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ GÂY NHIỀU TRANH CÃI

Sau hai năm soạn thảo, Dự thảo Nghị định 86 sửa đổi về điều kiện kinh doanh vận tải ô tô vừa được Bộ Giao thông Vận tải đăng tải trên mạng lấy ý kiến lần thứ tư vẫn chưa nhận được sự đồng thuận của nhiều bên liên quan. Vận tải hợp đồng điện tử - một loại hình vận tải duy nhất có ở Việt Nam đang là điểm nóng gây nhiều tranh cãi nhất.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?