THU VƯỢT DỰ TOÁN KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,421

06/12/2018

THU VƯỢT DỰ TOÁN KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

Đến ngày 30/11, tổng số thu thuế của toàn ngành hải quan đạt 284.202 tỷ đồng, bằng 100,42% dự toán, tăng 7,27% so với cùng kỳ 2017.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?