XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GẮN LIÊN VỚI THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,456

Ngày đăng: 12/10/2018

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GẮN LIÊN VỚI THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Giai đoạn 2 của Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới sẽ gắn xuyên suốt với thích ứng biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?