NGƯỜI DÂN VẪN NGẠI THANH TOÁN PHI TIỀN MẶT

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,224

15/10/2018

NGƯỜI DÂN VẪN NGẠI THANH TOÁN PHI TIỀN MẶT

Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 986 năm 2018 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó đặt mục tiêu đến năm 2020 đưa tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở dưới mức 10%. Tuy nhiên, Những lo ngại về an toàn trong thanh toán online hay thiếu những công cụ hỗ trợ thanh toán thẻ vẫn là trở ngại lớn khiến người dẫn vẫn lựa chọn tiền mặt là hình thức thanh toán chính

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?