TƯ VẤN SỨC KHỎE : XU HƯỚNG MỚI TRONG PHÒNG NGỪA ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH LÝ VỀ GAN THẬN TỪ THẢO DƯỢC DƯỚI GÓC NHÌN CỦA CHUYỂN GIA”

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 10,222

Ngày đăng: 06/04/2021

TƯ VẤN SỨC KHỎE : XU HƯỚNG MỚI TRONG PHÒNG NGỪA ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH LÝ VỀ GAN THẬN TỪ THẢO DƯỢC DƯỚI GÓC NHÌN CỦA CHUYỂN GIA”

CHUYÊN GIA TƯ VẤN: TS. Vũ Thị Khánh Vân – Nguyên chủ nhiệm khoa A9 – Viện Y học Cổ truyền Quân Đội. NGÀY 06/04/2021

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?