TƯ VẤN PHÁP LUẬT : TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LIÊN QUAN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 10,207

Ngày đăng: 08/04/2021

TƯ VẤN PHÁP LUẬT : TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LIÊN QUAN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Khách mời: Luật sư TRẦN MINH CƯỜNG, Đoàn Luật sư Tp.HCM MC: Hoàng Nhân. NGÀY : 08/4/2021

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?