TƯ VẤN PHÁP LUẬT : QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CÔNG NỢ

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 13,015

Ngày đăng: 27/02/2021

TƯ VẤN PHÁP LUẬT : QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CÔNG NỢ

CHUYÊN GIA TƯ VẤN: LUẬT SƯ ĐẶNG VĂN CƯỜNG, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp. NGÀY 27/02/2021

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?