TƯ VẤN PHÁP LUẬT : NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐỀN BÙ ĐẤT ĐAI DO NHÀ NƯỚC THU HỒI

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 23,357

Ngày đăng: 10/02/2021

TƯ VẤN PHÁP LUẬT : NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐỀN BÙ ĐẤT ĐAI DO NHÀ NƯỚC THU HỒI

CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Ths. Luật sư ĐỖ ANH THẮNG, Giám đốc Công ty Luật TNHH ASEM Việt Nam. NGÀY : 10/2/2021

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?