TƯ VẤN PHÁP LUẬT : CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CÓ LIÊN QUAN.

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 10,410

Ngày đăng: 23/02/2021

TƯ VẤN PHÁP LUẬT : CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CÓ LIÊN QUAN.

Khách mời: Luật sư PHẠM HOÀI NAM, Luật sư điều hành hãng luật Giải phóng, đoàn Luật sư Thành phố HCM. MC: HẢI TRIỀU NGÀY: 23/02/2021

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?