TƯ VẤN PHÁP LUẬT :TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 10,531

Ngày đăng: 24/02/2021

TƯ VẤN PHÁP LUẬT :TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Ths. Luật sư NGUYỄN VĂN HÀ- Văn phòng luật sư Hà Lan và cộng sự. NGÀY 24/2/2021

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?