TƯ VẤN PHÁP LUẬT: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 19,165

Ngày đăng: 10/01/2021

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

Khách mời: Luật sưTRẦN MINH CƯỜNG , Đoàn Luật sư Tp.HCM. NGÀY : 10/1/2021

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?