TƯ VẤN PHÁP LUẬT : NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI.

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 10,081

Ngày đăng: 22/09/2020

TƯ VẤN PHÁP LUẬT : NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI.

Khách mời: Luật sư LÊ THÀNH KÍNH, GĐ Cty Luật TNHH Lê Nguyễn, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam. MC: HOÀNG NHÂN. NGÀY: 22/09/2020

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?