TƯ VẤN PHÁP LUẬT : NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN TRANH CHẤP BẤT ĐỘNG SẢN.

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 10,214

Ngày đăng: 15/09/2020

TƯ VẤN PHÁP LUẬT : NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN TRANH CHẤP BẤT ĐỘNG SẢN.

Khách mời: Thạc sĩ, Luật sư Đinh Bá Trung, PGĐ Công ty Luật GetWin, Đoàn Luật sư TP.HCM. MC: HOÀNG NHÂN. NGÀY: 15/09/2020

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?