TƯ VẤN SỨC KHỎE : NGƯỜI BỊ ĐỜM, HO, KHÓ THỞ DAI DẲNG TRONG MÙA COVID KHÔNG ĐƯỢC CHỦ QUAN

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 10,276

Ngày đăng: 10/08/2020

TƯ VẤN SỨC KHỎE : NGƯỜI BỊ ĐỜM, HO, KHÓ THỞ DAI DẲNG TRONG MÙA COVID KHÔNG ĐƯỢC CHỦ QUAN

KHÁCH MỜI: THẠC SỸ, BÁC SỸ CHU THỊ CÚC HƯƠNG - PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN PHỔI HÀ NỘI NGÀY : 09/08/2020

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?