TƯ VẤN PHÁP LUẬT : NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN TRANH CHẤP THỪA KẾ

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 10,320

Ngày đăng: 04/08/2020

TƯ VẤN PHÁP LUẬT : NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN TRANH CHẤP THỪA KẾ

Khách mời: 𝐏𝐆𝐒.𝐓𝐒 ĐỖ VĂN ĐẠI, Trưởng khoa Luật Dân sự, trường Đại học Luật Tp.HCM; Trọng tài viên Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, Thành viên Tổ biên tập và chuyên gia tham gia chỉnh lý Dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi năm 2015 Ngày : 04/08/2020

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?