TƯ VẤN PHÁP LUẬT : NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ HẠN MỨC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 10,922

Ngày đăng: 10/08/2020

TƯ VẤN PHÁP LUẬT : NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ HẠN MỨC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

KHÁCH MỜI: THẠC SĨ, LUẬT SƯ ĐỖ ANH THẮNG - GIÁM ĐỐC CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASEM NGÀY 8/8/2020

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?