TƯ VẤN PHÁP LUẬT : MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ NGƯỜI MUA CẦN LƯU TÂM VỀ CONDOTEL - OFFICETEL

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 10,122

Ngày đăng: 06/08/2020

TƯ VẤN PHÁP LUẬT : MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ NGƯỜI MUA CẦN LƯU TÂM VỀ CONDOTEL - OFFICETEL

Khách mời: TS. ĐẶNG ANH QUÂN, CỐ VẤN PHÁP LÝ CÔNG TY LUẬT RUSSIN & VECCHI, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐH LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH Ngày : 06/08/2020

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?