TƯ VẤN PHÁP LUẬT : QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ, THỜI HIỆU YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ.

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 10,156

Ngày đăng: 19/10/2020

TƯ VẤN PHÁP LUẬT : QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ, THỜI HIỆU YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ.

Khách mời: PGS.TS ĐỖ VĂN ĐẠI, Trưởng khoa Luật Dân sự, Đại học Luật Tp.HCM. MC: HOÀNG NHÂN. NGÀY: 19/10/2020

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?