TƯ VẤN PHÁP LUẬT : NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN TRANH CHẤP PHÂN LÔ, BÁN NỀN.

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 13,208

Ngày đăng: 13/10/2020

TƯ VẤN PHÁP LUẬT : NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN TRANH CHẤP PHÂN LÔ, BÁN NỀN.

Khách mời: Luật sư PHẠM HOÀI NAM, đoàn Luật sư Tp.HCM, luật sư điều hành Hãng luật Giải Phóng. MC: HẢI TRIỀU NGÀY: 13/10/2020

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?