TƯ VẤN SỨC KHỎE : BƯỚU CỔ, U TUYẾN GIÁP LÀNH TÍNH: PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 12,367

Ngày đăng: 19/10/2020

TƯ VẤN SỨC KHỎE : BƯỚU CỔ, U TUYẾN GIÁP LÀNH TÍNH: PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ

CHUYÊN GIA TƯ VẤN: PGS.TS - THẦY THUỐC ƯU TÚ TRẦN ĐÌNH NGẠN - NGUYÊN PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN QUÂN Y 103, NGUYÊN CHỦ NHIỆM KHOA TIM-THẬN-KHỚP-NỘI TIẾT BỆNH VIỆN 103 - NGUYÊN PHÓ CHỦ NHIỆM BỘ MÔN NỘI ĐIỀU TRỊ HỌC VIỆN QUÂN Y - ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG HỘI NỘI TIẾT HỌC VIỆT NAM -ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG HỘI THẤP KHỚP VIỆT NAM. NGÀY 18/10/2020

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?