TƯ VẤN SỨC KHỎE : GIẢM TÁI PHÁT ĐỜM, HO, KHÓ THỞ, PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH - COPD BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG DÙNG THUỐC.

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 13,941

Ngày đăng: 16/10/2020

TƯ VẤN SỨC KHỎE : GIẢM TÁI PHÁT ĐỜM, HO, KHÓ THỞ, PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH - COPD BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG DÙNG THUỐC.

CHUYÊN GIA TƯ VẤN: BÁC SĨ CKII TRẦN QUANG ĐẠT - CHỦ NHIỆM BỘ MÔN CHÂM CỨU, KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN, ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGÀY 16/10/2020

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?