TUỔI TRẺ THỦ ĐÔ HĂNG HÁI LÊN ĐƯỜNG THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI TỔ QUỐC

Chuyên mục: QUỐC TẾ | Lượt xem : 107,869

Ngày đăng: 27/02/2021

TUỔI TRẺ THỦ ĐÔ HĂNG HÁI LÊN ĐƯỜNG THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI TỔ QUỐC

Sáng ngày 27/2, Lễ giao nhận quân năm 2021 được tổ chức long trọng, đúng quy định nhưng cũng hết sức ngắn gọn nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 tại 30 quận huyện, thị xã của thành phố Hà Nội. 3.500 công dân nhập ngũ quân đội, hơn 1.000 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong không khí sôi nổi của ngày hội tòng quân, khí thế lên đường của thế hệ cha anh ngày nào vẫn được tiếp nối, phát huy, “tiếp lửa” cho lớp thanh niên thủ đô ngày nay, gác “bút mực”, gác lại công việc riêng, hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?