ĐỔI MỚI, DÂN CHỦ ĐỂ PHÁT HUY LỢI THẾ, PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG

Chuyên mục: QUỐC TẾ | Lượt xem : 227,898

Ngày đăng: 20/08/2020

ĐỔI MỚI, DÂN CHỦ ĐỂ PHÁT HUY LỢI THẾ, PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tới nay nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức thành công Đại hội cấp trên cơ sở, bầu ra Bí thư khóa tới với số phiếu tập trung cao trên tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới”. Tại tỉnh Hải Dương, với sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển, sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Thành lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. 231 đại biểu đại diện cho hơn hơn 6.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ dự Đại hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?