PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG KHỐI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Chuyên mục: QUỐC TẾ | Lượt xem : 137,073

Ngày đăng: 17/05/2020

PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG KHỐI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Sáng 15-5, đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 của công ty MEDLATEC đã diễn ra thành công. Đây là một trong những Đảng bộ cơ sở được quận Ba Đình lựa chọn tổ chức đại hội thí điểm hướng tới đại hội Đảng bộ cấp quận. Xây dựng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân được xác định là một nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với khu vực kinh tế tư nhân đi đúng định hướng xã hội chủ nghĩa theo Chỉ thị của Ban Bí thư.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?