PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Chuyên mục: QUỐC TẾ | Lượt xem : 183,641

Ngày đăng: 15/04/2020

PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày 09/4/2020, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan triển khai chỉ đạo của Chính phủ về phương án xây dựng bệnh viện dã chiến cho tình huống khẩn cấp ứng phó với dịch Covid-19.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?