PHƯƠNG PHÁP MỚI TÍNH ĐỊNH MỨC NĂNG SUẤT XÂY DỰNG

Chuyên mục: QUỐC TẾ | Lượt xem : 360,323

Ngày đăng: 13/06/2019

PHƯƠNG PHÁP MỚI TÍNH ĐỊNH MỨC NĂNG SUẤT XÂY DỰNG

Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội thảo về phương pháp xác định định mức cơ sở hay còn gọi là định mức năng suất. Đây là cơ sở quan trọng để hoàn thiện hệ thống định mức, đơn giá xây dựng hướng tới hiệu quả về kinh tế khi áp dụng công nghệ mới trong xây dựng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?