KẾT NỐI GIAO THÔNG VẬN TẢI VÙNG ĐBSCL

Chuyên mục: QUỐC TẾ | Lượt xem : 61,370

Ngày đăng: 17/12/2018

KẾT NỐI GIAO THÔNG VẬN TẢI VÙNG ĐBSCL

Trong bối cảnh hiện nay, để phát triển vùng kinh tế trọng yếu ĐBSCL, kết nối mạng lưới hạ tầng GTVT là giải pháp quan trọng tháo gỡ nút thắt cho phát triển KTXH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?