ĐỂ KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 2021 ĐẠT 90%

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 16,340

Ngày đăng: 17/09/2021

ĐỂ KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 2021 ĐẠT 90%

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?