QUỐC HỘI ĐIỆN TỬ- ĐỔI MỚI ĐỂ PHÁT TRIỂN

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 32,733

Ngày đăng: 11/11/2020

QUỐC HỘI ĐIỆN TỬ- ĐỔI MỚI ĐỂ PHÁT TRIỂN

Mỗi một kỳ họp Quốc hội đi qua, lại có những dấu ấn, những đổi mới được cử tri cả nước ghi nhận. Chính từ tư duy đổi mới không ngừng ấy, Quốc hội điện tử đã được hình thành. Trong chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung: “Xây dựng Quốc hội điện tử - Đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?