TỈNH THANH HÓA CÓ THỂ ĐƯỢC HƯỞNG NGUỒN TĂNG THU TỪ HOẠT ĐỘNG XNK QUA CẢNG BIỂN NGHI SƠN

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,490

Ngày đăng: 18/09/2021

TỈNH THANH HÓA CÓ THỂ ĐƯỢC HƯỞNG NGUỒN TĂNG THU TỪ HOẠT ĐỘNG XNK QUA CẢNG BIỂN NGHI SƠN

Dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa quy định: Hằng năm, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Thanh Hóa 70% số tăng thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao...để đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành việc di dân, tái định cư trong Khu kinh tế Nghi Sơn nhằm tạo quỹ đất sạch cho việc thu hút đầu tư các dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Nhất trí với nội dung này, tuy nhiên, các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ báo cáo rõ hơn, lượng hóa tác động của chính sách để thấy rõ nguồn lực cụ thể được bổ sung có mục tiêu cho Khu kinh tế Nghi Sơn, cũng như số giảm thu của NSTW từ chính sách này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?