QUỐC HỘI CHỦ ĐỘNG DẪN DẮT TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,365

Ngày đăng: 18/09/2021

QUỐC HỘI CHỦ ĐỘNG DẪN DẮT TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

Tinh thần lập pháp của Quốc hội phải bám sát nội dung yêu cầu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đó là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, đảm bảo tính chủ động, vai trò dẫn dắt của Quốc hội trong hoạt động lập pháp và hoàn thiện thể chế, bảo đảm hơn tính đồng bộ của hệ thống pháp luật; kiên quyết không chấp nhận bất cứ dự án nào không nằm trong chương trình và không chuẩn bị kỹ lưỡng… là khẳng định của chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc giữa Đảng đoàn Quốc hội với Chính phủ và các cơ quan thuộc Quốc hội, UBTVQH, tinh thần ấy đã cho thấy những điểm mới trong công tác lập pháp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?