HƠN 30 PHẦN TRĂM TÀI SẢN THAM NHŨNG CHƯA THU HỒI ĐƯỢC

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,160

Ngày đăng: 18/09/2021

HƠN 30 PHẦN TRĂM TÀI SẢN THAM NHŨNG CHƯA THU HỒI ĐƯỢC

Theo kế hoạch, ngày 20/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về công tác phòng chống tham nhũng. Thu hồi tài sản tham nhũng, thất thoát sau khi tuyên những vụ án hình sự lớn, là rất khó khăn, do từ cơ chế hiện hành cho đến tổ chức thực thi. Đòi hỏi các cơ quan có thẩm quyền hay các ngân hàng, cơ quan quản lý nhà đất... phải có sự phối hợp với nhau, có thể chưa thu được tài sản ngay nhưng phải kiểm soát để tài sản không bị tẩu tán và hợp thức hóa.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?