THƯỜNG TRỰC HĐND TP. ĐÀ NẴNG HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 3

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,138

Ngày đăng: 07/04/2021

THƯỜNG TRỰC HĐND TP. ĐÀ NẴNG HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 3

THƯỜNG TRỰC HĐND TP. ĐÀ NẴNG HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 3

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?