ĐÀ NẴNG: TĂNG HIỆU QUẢ GIÁM SÁT CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,207

Ngày đăng: 07/04/2021

ĐÀ NẴNG: TĂNG HIỆU QUẢ GIÁM SÁT CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ

# Với mô hình thí điểm chính quyền đô thị tại Đà Nẵng bắt đầu triển khai từ 1/7/2021, vai trò giám sát của Đoàn ĐBQH, HĐND thành phố, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đoàn thể và nhân dân là rất quan trọng, góp phần đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương khi không tổ chức HĐND cấp quận, phường.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?