ĐÀ NẴNG: LỰA CHỌN ĐẠI BIỂU DÂN CỬ ĐÁP ỨNG KỲ VỌNG CỬ TRI

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,060

Ngày đăng: 07/04/2021

ĐÀ NẴNG: LỰA CHỌN ĐẠI BIỂU DÂN CỬ ĐÁP ỨNG KỲ VỌNG CỬ TRI

ĐÀ NẴNG: LỰA CHỌN ĐẠI BIỂU DÂN CỬ ĐÁP ỨNG KỲ VỌNG CỬ TRI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?