“LÁ PHIẾU” TÍN NHIỆM, NIỀM TIN NƠI CƯ TRÚ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,040

Ngày đăng: 07/04/2021

“LÁ PHIẾU” TÍN NHIỆM, NIỀM TIN NƠI CƯ TRÚ

Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước. Chính vì vậy, một trong những tiêu chuẩn của người Đại biểu Quốc hội là phải liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm. Gần dân, sát dân, nói lên tiếng nói của nhân dân, đó không chỉ là mong muốn của cử tri nơi cư trú, mà còn là yêu cầu đặt ra đối với người ứng cử khi nhận được tín nhiệm, niềm tin gửi gắm từ nhân dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?