HĐND THỪA THIÊN HUẾ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 14

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,581

Ngày đăng: 26/02/2021

HĐND THỪA THIÊN HUẾ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 14

HĐND THỪA THIÊN HUẾ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 14

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?