CÀ MAU: HƯỚNG DẪN GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,023

Ngày đăng: 27/02/2021

CÀ MAU: HƯỚNG DẪN GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH

Ngày 26/02 , Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị Hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?