PHIÊN KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ HAI, QUỐC HỘI KHÓA XV

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,866

Ngày đăng: 20/10/2021

PHIÊN KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ HAI, QUỐC HỘI KHÓA XV

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?