MONG CHỜ NHỮNG QUYẾT SÁCH “QUỐC KẾ DÂN SINH” TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,118

Ngày đăng: 19/10/2021

MONG CHỜ NHỮNG QUYẾT SÁCH “QUỐC KẾ DÂN SINH” TRONG TÌNH HÌNH MỚI

9 tháng đầu năm, dưới tác động nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, sức chống chịu của nền kinh tế suy giảm mạnh. Tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống một bộ phận nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là người lao tự do, người dân trong các khu cách ly tại các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội, cử tri và các đại biểu Quốc hội mong muốn, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ bàn thảo để có những quyết sách “quốc kế dân sinh” quan trọng, không chỉ để định hướng tăng trưởng cho thời kỳ “hậu Covid-19”, mà còn để các chính sách đi sâu hơn, sát hơn vào thực tiễn đời sống nhân dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?