KỲ VỌNG CỦA CỬ TRI GỬI TỚI QUỐC HỘI

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,287

Ngày đăng: 20/10/2021

KỲ VỌNG CỦA CỬ TRI GỬI TỚI QUỐC HỘI

Cử tri và nhân dân cử nước tiếp tục kỳ vọng vào những sự đổi mới của Quốc hội, gửi gắm đề xuất những vấn đề nóng của xã hội tới cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?