ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI GÓP Ý VÀO 5 DỰ THẢO LUẬT TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 2

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,171

Ngày đăng: 14/10/2021

ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI GÓP Ý VÀO 5 DỰ THẢO LUẬT TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 2

Theo đề nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, chiều nay, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội góp ý vào 05 dự thảo luật, Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV. Hội thảo được tổ chức bằng cả hai hình thức, trực tiếp và trực tuyến.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?